CHỌN 𝑑𝑒’𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡 ghi dấu ấn đặc biệt trên VTV

Với óc sáng tạo cùng tư duy nghệ thuật nhạy bén, CHỌN 𝑑𝑒’𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡 đang dần tạo cho mình những chỗ đứng nhất định trong thế giới thời trang vốn mang tính cạnh tranh khốc liệt. Đặc biệt, CHỌN 𝑑𝑒’𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡 còn mang đến những đóng góp lớp trong việc quảng bá hình ảnh và văn hoá Việt Nam đến với bè bạn năm châu bằng việc sử dụng những chất liệu văn hoá truyền thống của quê hương.